Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 Tho******** 1.568.000đ
2 Pun******** 1.500.000đ
3 vie******** 660.000đ
4 lie******** 585.000đ
5 con******** 580.000đ
6 tha******** 556.800đ
7 nin******** 510.174đ
8 Min******** 500.000đ
9 mai******** 414.000đ
10 lep******** 385.000đ