Chính sách bảo mật

- Tất cả tài khoản , thông tin khách hàng bên mình đều bảo mật và không tiết lộ kể cả ae đăng kí xong không mua gì . Nên ae yên tâm 

- All accounts and customer information are confidential and do not disclose even if you register and do not buy anything. So everyone rest assured