Hướng dẫn change tài khoản facebook không bị checkpoint.

Hướng dẫn change tài khoản facebook không bị checkpoint.

- Đầu tiên khi mua tài khoản về mọi người lên login bằng mbasic 100% để không bị checkpoint.


- Sau khi login thành công ta tiến hành change pass qua link này

Ảnh link change pass

Sau khi tiến hành đổi pass xong. Ta tiếp tục làm thêm vài bước như
- Kích all thiết bị khác ra.

- Change mail

- Thêm mail khôi phục.

Ngoài ra không nên cài những phần mềm crack đa phần toàn đó botnet. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị hack hết sạch tài khoản.

                                                                                                                               by shopmmo.net